PENB

Průkaz energetické náročnosti budov

Proč potřebuji průkaz

Průkaz energetické náročnosti je povinný dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, který v našem právním řádu zavádí evropskou směrnici o energetické náročnosti budov. Ta má za cíl snížit naši závislost na energii a emise skleníkových plynů tím, že snížíme spotřebu energie budov, které v současné době spotřebovávají 40 % z celkové spotřeby energie v EU. Další cíl je zvýšit využívání energie z obnovitelných zdrojů: ze slunce, vody, větru, biomasy, vzduchu a země.

V jakých případech potřebuji průkaz

  • Novostavba (k žádosti o stavební povolení)
  • Prodej / pronájem nemovitosti nebo její části (při podpisu smlouvy)
  • Větší změna dokončené budovy (k žádosti o stavební povolení)

K čemu tedy průkaz slouží

Průkaz slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Nejedná se však o hodnoty, které se objeví na Vašich fakturách za energie. Faktury jsou závislé na užívání budovy jednotlivými uživateli (na jakou teplotu objekt vytápějí, jak velkou mají spotřebu teplé vody, zda nechávají svítit přes noc a také na ceně energií). Při výpočtu průkazu se používá standardizovaný profil užívání objektu, jednotlivé objekty je tedy možné vzájemně porovnávat. To znamená především výhodu pro kupující, kteří si mohou na základě průkazů vybrat úspornější budovu, a tím ušetřit za následný provoz.

V případě nezpracování průkazu může být vlastníkovi budovy uložena sankce až do výše 100 tis. Kč v případě fyzické osoby a 200 tis. Kč v případě právnické osoby.

V jakých případech průkaz nepotřebuji

  • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou do 50 m2
  • budovy pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jenom část roku a jejichž odhadované spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, ke které by došlo při celoročním užívání
  • budovy pro účely bohoslužeb, průmyslové, zemědělské a dílenské provozy se spotřebou energie do 700 GJ/rok
  • budovy, které jsou kulturní památkou, nebo jsou v památkové rezervaci
  • při prodeji či pronájmu budovy postavené před 1. 1. 1947, u které zároveň neproběhla od tohoto data žádná větší změna (výměna zdroje vytápění, oken či zateplení…)

Energetičtí specialisté

Ing. Tereza Foukalová

Ve své praxi se věnuje jak stavební projekci tak energetickým výpočtům. Moc dobře ví, že energetickou koncepcí je třeba se zabývat již při návrhu staveb. Ve svém volném čase kope vesnickou fotbalovou ligu a příležitostně rugby.

+420 602 828 107
zimovat@seznam.cz

Ing. David Kaiser

Má zkušenosti s Průkazy energetické náročnosti budov a dotačními programy od roku 2012. Vyzná se také v energetických auditech a posudcích. Ve volných chvílích se věnuje kromě rodiny a sportu také stavbě domů z přírodních materiálů.

+420 605 228 061
david.kaiser212@gmail.com