NOVÁ
ZELENÁ
ÚSPORÁM

Nabídka dotací

Co vše vám dotace pokryje

Pokud jste podávali žádost v oblasti podpory A, patří mezi způsobilé výdaje všechny výdaje na materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření provedená na obálce budovy, ale také výdaje, které jsou přímo a výhradně spojené s realizací těchto opatření. To znamená, že mezi způsobilé výdaje můžete také zahrnout např. zateplení atik, soklů, obvodových konstrukcí mimo vytápěnou zónu, ale přímo na ně navazujících, výměnu sklepních oken, tedy i opatření, která jsou mimo hranice obálky budovy a nelze je zahrnout do dotovaných ploch, ale přispívají ke snížení energetické náročnosti vašeho domu. V případě žádosti v oblasti podpory B jsou způsobilé výdaje spojené s výstavbou rodinného domu.  Nepatří mezi ně výdaje na úpravu pozemku, oplocení kolem domu, pořízení vnitřního vybavení a výdaje na samostatně stojící části domu (např. garáže). Při výměně nevyhovujících zdrojů tepla, tedy oblasti podpory C.1 a C.2,  lze mezi způsobilé výdaje zařadit např. výdaje na výstavbu nového či vyvložkování stávajícího komína.

S čím vším vám pomůžeme my

Komplexní zpracování žádosti

  • návrh parametrů požadovaných izolačních materiálů
  • výpočet energetické náročnosti stávající a navrhované budovy
  • pro domy bez projektové dokumentace - zaměření stávající stavby
  • podání žádosti a komunikace s úřady
  • získání Akceptačního dopisu
Pro každé podání je možné zažádat o dotace na energetický posudek za 25 000,-

Energetičtí specialisté

Ing. Tereza Foukalová

Ve své praxi se věnuje jak stavební projekci tak energetickým výpočtům. Moc dobře ví, že energetickou koncepcí je třeba se zabývat již při návrhu staveb. Ve svém volném čase kope vesnickou fotbalovou ligu a příležitostně rugby.

+420 602 828 107
zimovat@seznam.cz

Ing. David Kaiser

Má zkušenosti s Průkazy energetické náročnosti budov a dotačními programy od roku 2012. Vyzná se také v energetických auditech a posudcích. Ve volných chvílích se věnuje kromě rodiny a sportu také stavbě domů z přírodních materiálů.

+420 605 228 061
david.kaiser212@gmail.com